Kto po raz pierwszy użył określenia "żelazna kurtyna" w stosunku do sytuacji politycznej po 1945 roku?

· Autor: arcybook · Dodano: 2016-05-11
zagadka : Odgadywanka
Kto po raz pierwszy użył określenia
Po raz pierwszy określenie "żelazna kurtyna" użył niemiecki szef propagandy Josef Goebbels w artykule "Rok 2000", który pojawił się w piśmie "Das Reich" 25 lutego 1945 roku. "Jeśli naród niemiecki złoży broń, wówczas Sowieci, zgodnie z porozumieniem zawartym między Rooseveltem, Churchillem i Stalinem, zajmą całą wschodnią i południowo-wschodnią Europę, w tym większą część Rzeszy. Nad tym terytorium zajętym przez Związek Radziecki zapadnie żelazna kurtyna, poza którą nastąpi rzeź narodów." Dopiero 4 marca 1946 użył tego sformułowania Winston Churchill podczas swojego przemówienia w Fulton w USA.

Zobacz również:
· Która część Pentagonu była szczególnie obserwowana przez Sowietów podczas zimnej wojny?
· Ile bomb atomowych zgubiono w czasie zimnej wojny?
· Co Amerykanie zamierzali zrzucić na teren ZSRR tuż po rozpoczęciu zimnej wojny: a) gumowe lalki, b) modlitewniki, c) stonkę ..