Ile kilogramów mięsa potrzebuje dziennie samica lwa, aby przeżyć?

· Autor: arcybook · Dodano: 2016-05-05
zagadka : Odgadywanka
Ile kilogramów mięsa potrzebuje dziennie samica lwa, aby przeżyć?
Samica potrzebuje 5 kg mięsa, natomiast samiec zjada około 7 kg. Upolowaną zwierzyną posila się całe stado, najsilniejszy lew zjada najwięcej, po nim pozostałe samce, później samice, a na końcu młode. Samiec, ma charakterystyczną grzywę, może ważyć 150-200 kg (największy znany samiec ważył 375 kg), samice od 120 do 180 kg (największa 185 kg) i nie mają grzywy. Samce zajmują się zdobywaniem i obroną terytorium oraz ochroną stada i zapładnianiem samic. Samice polują i opiekują się lwiątkami.

Zobacz również:
· Co to za zwierzę?
· Czy lwy mieszkają w dżungli?
· Z jakiej odległości powinieneś usłyszeć ryk lwa?