Kogo na Ziemi jest więcej - kobiet czy mężczyzn?

· Autor: arcybook · Dodano: 2016-05-04
zagadka : Odgadywanka
Kogo na Ziemi jest więcej - kobiet czy mężczyzn?
Aby to obliczyć, należy uwzględnić fakt, że mężczyźni umierają wcześniej niż kobiety, lecz na 100 dziewczynek rodzi się 110 chłopców. Ta różnica zmniejsza się wraz z wiekiem, aż dojdzie do 1:1. Następnie stosunek mężczyzn do kobiet maleje - 79 panów przypada w wieku 65 lat na 100 pań. Dane z lipca 2014 roku, według CIA: Liczba żyjących w całej historii (2015r.) 83 700 740 093 Liczba ludności świata 7 174 611 584 Mężczyzn 3 605 959 782 (50,26% ludności świata) Kobiet 3 568 651 802 (49,74% ludności świata) Ludność według wieku 0–14 lat 25,79% (mężczyzn 956 360 171, kobiet 893 629 520) 15–64 lat 65,9% (mężczyzn 2 390 639 110, kobiet 2 337 386 147) 65–99 lat 7,9% (mężczyzn 265 453 689, kobiet 331 172 947) ponad 100 lat 0,005% (mężczyzn 87 123, kobiet 298 782) Średnia wieku W całej populacji 29,7 lat Mężczyzn 28,9 lat Kobiet 30,4 lat

Zobacz również:
· Kto i kiedy odbył pierwszy stosunek płciowy na Ziemi?
· Czy w kosmosie ludzie są niżsi niż na Ziemi?
· Quiz tylko dla chłopaków.