Kalendarium

Antropolog Bronisław Malinowski podczas wizyty na wyspach Trobrianda (Papua-Nowa Gwinea).

Autor: arcybook, Dodano: 2015-12-02
Ludzie : 1918 rok
Antropolog  Bronisław Malinowski podczas wizyty na wyspach Trobrianda (Papua-Nowa Gwinea).


Bronisław Kasper Malinowski (1884-1942) - polski antropolog społeczny i ekonomiczny, podróżnik, a także etnolog, religioznawca i socjolog. Stworzył on podstawy teorii funkcjonalistycznej oraz tzw. brytyjskiej antropologii społecznej. Wprowadził nowy styl pracy terenowej, którym było długotrwałe i głębokie zetknięcie z badaną społecznością. W okresie od czerwca 1915 do maja 1916 roku i od października 1917 do października 1918 roku prowadził badania na Wyspach Trobriandzkich, które zaowocowały wieloma pracami teoretycznymi, m.in. Argonauci zachodniego Pacyfiku oraz Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. Jego praca Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich ma duże znaczenie dla socjologii i antropologii prawa. (wikipedia)
Zobacz także