Kalendarium

Żydowskie dzieci żegnają się z rodzicami na terenie okupowanej przez Niemców Łodzi (Litzmannstadt Ghetto).

Autor: wiki, Dodano: 2015-10-25
Historia : 1942 rok
Żydowskie dzieci żegnają się z rodzicami na terenie okupowanej przez Niemców Łodzi (Litzmannstadt Ghetto).

Litzmannstadt Ghetto - getto żydowskie istniejące w okupowanej przez Niemców Łodzi (od kwietnia 1940 – Litzmannstadt). Pierwsze w pełni odizolowane getto od reszty miasta na obszarze okupowanej Polski, największe, po warszawskim i jedyne, które przetrwało prawie do końca okupacji niemieckiej na ziemiach Polski (zlikwidowane w sierpniu 1944). W sumie przez łódzkie getto przeszło około 200 000 osób, w tym prawie 20 tys. Żydów z Europy Zachodniej (m.in. z Niemiec, krajów Beneluxu).
Zobacz także