Kalendarium

Spotkanie F.D.Roosevelta, W.Churchilla z człowiekiem współodpowiedzialnym za wybuch II wojny - Stalinem (Teheran).

Autor: wiki, Dodano: 2015-10-05
Ludzie : 1943 rok
Spotkanie F.D.Roosevelta, W.Churchilla z człowiekiem współodpowiedzialnym za wybuch II wojny - Stalinem (Teheran).

Główne postanowienia: przyjęto zasadę bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, podjęto decyzję o odbudowie po wojnie państwa austriackiego. Państwa Europy Wschodniej: Węgry, Czechosłowację, Rumunię, Bułgarię, państwa bałtyckie i Polskę miały znaleźć się pod okupacją sowietów. Amerykanie domagali się podziału Niemiec na pięć państw, Stalin był za utrzymaniem jednego kraju i jego okupacji. Połowę Prus Wschodnich przyznano sowietom, w zamian za atak na Japonię ZSRR otrzyma Wyspy Kurylskie. Amerykanie zgodzili się na zwiększenie wpływów sowietów na Austrię i Jugosławię. Chciano również wciągnąć Turcję do wojny. Ogólnie widać było słabnięcie pozycji Wielkiej Brytanii i dominację prezydenta Roosevelta, który grał praktycznie cały czas po stronie Stalina. Wiązało się to z polityką USA rozbicia imperium kolonialnego Wielkiej Brytanii.
Zobacz także