Kalendarium

Wielki Meczet w Dżenne w środkowym Mali

Autor: wiki, Dodano: 2015-10-01
Historia : 1906 rok
Wielki Meczet w Dżenne w środkowym Mali

Największa gliniana budowla sakralna i największy wolno stojący budynek z cegły suszonej na świecie - jego powierzchnia wynosi 75 x 75 m (5.625 m²). Budowlę tę uważa się za najważniejsze osiągnięcie sudańsko-sahelskiej architektury. Meczet zalicza się do najbardziej znanych budowli w Afryce i został w 1988 roku wraz z zabytkowym centrum Dżenne wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Najstarszy budynek meczetu w Dżenne został bez wątpienia wzniesiony między 1180 a 1330 rokiem. Z zapisków imama As-Sa'adiego z 1620 roku wynika, że w 1180 roku władca Koi Kunboro oficjalnie przyjął islam. Po tym wydarzeniu przekazał swój pałac wiernym i kazał przebudować go na Wielki Meczet. Jego potomkowie wznieśli jeszcze wieże i mury, tak więc obecnie za datę założenia meczetu najczęściej uznaje się rok 1240.W 1834 roku Seku Amadu, założyciel państwa Fulan w środkowym biegu Nigru, kazał zniszczyć sześćsetletni wówczas budynek, ponieważ uważał powstały z pałacu meczet za zbyt luksusowy i urządzony ze zbytnim przepychem. Do naszych czasów z pierwotnego budynku zachowała się jedynie część z grobami dawnych afrykańskich władców. Drugi meczet zbudowano na miejscu starego w 1896 roku, jednak był on dużo skromniejszy. Później jednak rozbudowano go, tak aby wielkością i wyglądem przypominał dawną świątynię. Budowa obecnego Wielkiego Meczetu rozpoczęła się w 1906 roku, a zakończono ją prawdopodobnie w 1907 lub 1909 roku. (wikipedia)
Zobacz także