Kalendarium

Lata 1987-95 - rosyjski ekranoplan MD-160 klasy Lun (w nazewnictwie NATO - Duck)

Autor: wiki, Dodano: 2015-07-16
Technika : 1987 rok
Lata 1987-95 - rosyjski ekranoplan MD-160 klasy Lun (w nazewnictwie NATO - Duck)

Ekranoplan to rodzaj pojazdu poruszającego się na niewielkiej wysokości nad wodą. Rozwój tego typu konstrukcji nastąpił po II wojnie światowej, głównie w ZSRR, gdzie ich projektowaniem zajmował się m.in. Roberto Bartini. Ekranoplany były stosowane w radzieckiej marynarce wojennej jako jednostki desantowe i patrolowe. Używane były na Morzu Kaspijskim i Morzu Czarnym. Obecnie ich wykorzystanie w charakterze wojskowym zmalało. Rosyjska flota wycofała ze służby wszystkie swoje jednostki i z przyczyn ekonomicznych nie wprowadziła nowych. Ekranoplany były przewidziane przede wszystkim do tajnego i skrytego przerzutu, głównie żołnierzy piechoty morskiej z okrętów stojących na redzie, bezpośrednio na brzeg. Współcześnie kilka krajów realizuje inne projekty związane z ekranolotami. Do nich zaliczyć należy Koreę Południową (projekt tzw. wielkiego ekranoplanu dla wojska), Danię (projekty wykorzystania ekranolotów w przewozach pasażerskich) i Niemcy (wykorzystanie ekranolotów do celów turystycznych między regionami na Morzu Bałtyckim). Współczesne ekranoplany mają przede wszystkim zastosowanie cywilne jako statki pasażerskie i ratownicze.

Ekranoplan MD-160 klasy Lun
Ilość zbudowanych egzemplarzy: 1
Załoga; 15
Długość: 73.8 m
Rozpiętość skrzydeł: 44 m
Wysokość: 19.2 m
Prędkość maksymalna: 550 km/h
Zasięg: 2,000 km
Uzbrojenie: 6 wyrzutni SS-N-22 Sunburn, 4 działka 23mm Pl-23.
Zobacz także