Kalendarium

Lata 1922-1945 - niemiecka socjalistyczna organizacja młodzieżowa - Hitlerjugend

Autor: wiki, Dodano: 2015-07-13
Historia : 1922 rok
Lata 1922-1945 - niemiecka socjalistyczna organizacja młodzieżowa - Hitlerjugend

Hitlerjugend („Młodzież Hitlera”) - niemiecka organizacja młodzieżowa NSDAP zorganizowana na wzór paramilitarny w 1922 jako przybudówka Oddziałów Szturmowych (SA). W 1936 skupiono 5,4 mln osób, w 1937 do HJ należało już 90% chłopców, w 1938 7 mln, a w marcu 1939 roku ogłoszono nabór obowiązkowy. Wychowanie HJ było wzorowane na spartańskiej agoge. W Hitlerjugend istniał podział na chłopców od 10 do 14 roku życia - Deutsches Jungvolk (DJ) i starszych 14-18, dziewczęta od 10 do 18 lat mogły wstępować do własnej organizacji Bund Deutscher Mädel. Młodzieży wpajano poczucie wyższości, posługiwano się w tym celu własnym kodeksem honorowym, organizacja posiadała sztandary, hymny oraz męczenników, którzy zginęli w walce z przeciwnikami politycznymi. Organizowano akcje pomocy żniwnej, zbiórki złomu, akcje pomocy zimowej, zbiórki odzieży używanej. Ćwiczono się w posługiwaniu bronią, organizowano marsze, uczono posługiwania się mapą. Młodzież miejską z HJ wysyłano na obowiązkowe szkolenia na wieś (Landjahr).
Zobacz także