Kalendarium

Pierwsze głosowanie kobiet w historii USA (Minneapolis).

Autor: wiki, Dodano: 2015-06-06
Historia : 1920 rok
Pierwsze głosowanie kobiet w historii USA (Minneapolis).


Pierwszym nowożytnym terytorium, w którym wprowadzono prawo wyborcze dla kobiet było Terytorium Wyoming w Stanach Zjednoczonych. Kobiety mogły tu głosować od 1869 roku. Pierwszym krajem, gdzie takie prawo kobiety uzyskały była w 1893 roku Nowa Zelandia, w 1902 Australia (z wyjątkiem rdzennej ludności aż do 1962 roku). W Rosji prawa wyborcze kobiety uzyskały wraz z ustanowieniem Rosyjskiej Republiki Radzieckiej i uchwaleniem 10 lipca 1918 roku pierwszej radzieckiej konstytucji. W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze po odzyskaniu suwerenności w 1918, tj. 28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Od tego dnia można było wybierać nie tylko mądrych polityków, ale także dobrze ubranych i po prostu pięknych :)
Zobacz także