Kalendarium

Wojska Układu Warszawskiego pacyfikują Pragę.

Autor: wiki, Dodano: 2015-05-14
Historia : 1968 rok
Wojska Układu Warszawskiego pacyfikują Pragę.

Siły zbrojne państw Układu Warszawskiego dokonały inwazji na Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną w celu zatrzymania politycznych reform liberalizacji Praskiej wiosny kierowanej przez Alexandra Dubčeka. W operacji wzięło udział od 175 tys. do 500 tys. żołnierzy Związku Radzieckiego, Bułgarii, NRD (ostatecznie wojska nie wkroczyły), Węgier i Polski. Operacja skutecznie zatrzymała reformy liberalizacji i wzmocniła władzę Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Polityka zagraniczna ZSRR w tym czasie była znana jako Doktryna Breżniewa. Uważana jest za największą operację wojskową w historii Europy po drugiej wojnie światowej. Straty czeskie - 72–108 zabitych około 800 rannych, straty agresorów ZSRR 12 zabitych, 25 rannych, Węgierska Republika Ludowa (1949-1989) 4 zabitych, Ludowa Republika Bułgarii 2 zabitych, Polska 10 zabitych. Ryszard Siwiec (absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, żołnierz Armii Krajowej), protestując przeciwko inwazji na Czechosłowację dokonał 8 września 1968 samospalenia w czasie ogólnokrajowych dożynek na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w obecności szefów partii, dyplomatów i 100 tysięcy widzów. W pożegnalnym liście szczegółowo opisał, dlaczego podjął taką decyzję. SB próbowała zrobić z niego wariata, alkoholika blokując wszystkie informacje związane z tym protestem. Pamięć tego heroicznego czynu jednak przetrwała, nawet w zakłamanej i stęchłej postmagdalenkowej III RP, gdzie z honorami żegna się głównego organizatora interwencji polskich jednostek w Czechosłowacji - ówczesnego szefa MON gen. Jaruzelskiego. (wikipedia).
Zobacz także