Jeden z testów przynależności do rasy aryjskiej.

· Autor: wiki · Dodano: 2015-04-30
wiedza : Historia
Jeden z testów przynależności do rasy aryjskiej.

Rasa panów (niem. die Herrenrasse, das Herrenvolk) – ideologia stosowana przez nazistowskie Niemcy jako utwierdzenie, że Niemcy jako jedyny naród jest przedstawicielem idealnej i czystej białej rasy. Termin "rasa panów" po raz pierwszy został użyty pod koniec XIX wieku w teorii rasowej, która ustalała hierarchię rasową, w której Żydzi znajdowali się na jej dnie, podczas gdy rasa nordycka znajdowała się na jej szczycie. (wikipedia)