Mapa genetyczna Europy.

· Autor: wiki · Dodano: 2015-04-27
wiedza : Biologia
Mapa genetyczna Europy.

Badania dokonano na bazie haplogrupy chromosomu Y. Badanie Haplogrupa w genetyce − grupa podobnych ze względu na wspólne pochodzenie haplotypów, czyli serii alleli genów położonych w specyficznym miejscu na chromosomie. Mapa pokazuje skład genetyczny narodów zamieszkujących kraje Europy na podstawie chromosomu Y (dziedziczony w linii męskiej). (wiki, www.techpedia.pl)