Inkubacja - Termin odnoszący się do procesów myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to informacje ....

· Autor: wiki · Dodano: 2015-04-18
wiedza : Psychologia
Inkubacja - Termin odnoszący się do procesów  myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje  jakiś problem, to informacje ....