"Zagląda­li do kufrów, zagląda­li do waliz, nie zaj­rze­li do du­py - tam miałem soc­ja­lizm.” Czesław Miłosz

· Autor: wiki · Dodano: 2015-03-11
wiedza : Mądrości