Kalendarium

Liga Morska i Rzeczna, czyli polskie sny kolonialne w czasach II RP.

Autor: wiki, Dodano: 2015-03-08
Historia : 1938 rok
Liga Morska i Rzeczna, czyli polskie sny kolonialne w czasach II RP.


Liga Morska i Rzeczna - polska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie zagadnień morskich wśród społeczeństwa polskiego. Działała na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W okresie międzywojennym jej celem było także pozyskanie terenów pod osadnictwo lub kolonie dla Polski (np. w Brazylii, Peru, Liberii, terytoriach zamorskich Francji). W 1934 kupiła ziemię na terenie brazylijskiego stanu Paraná i założyła tam osiedle dla polskich kolonistów – Morska Wola. Podpisała umowę z Liberią dotyczącą współpracy gospodarczej i kulturalnej. (wikipedia)
Zobacz także