“To czy człowiek jest in­te­ligen­tny poz­na­je się po je­go od­po­wie­dziach. To czy jest mądry, po pytaniach.” Nadżib Mahfuz

· Autor: wiki · Dodano: 2015-03-04
wiedza : Mądrości
“To czy człowiek jest in­te­ligen­tny poz­na­je się po je­go od­po­wie­dziach. To czy jest mądry, po pytaniach.” Nadżib Mahfuz