“His­to­ria do­wodzi, że im mniej się czy­ta, tym więcej ku­puje się książek.” Albert Camus

· Autor: wiki · Dodano: 2015-03-01
wiedza : Mądrości
“His­to­ria do­wodzi, że im mniej się czy­ta, tym więcej ku­puje się książek.” Albert Camus