His­to­ria uczy, że de­mok­racja bez war­tości łat­wo się prze­mienia w jaw­ny lub za­kamuf­lo­wany totalitaryzm.

· Autor: wiki · Dodano: 2015-02-27
wiedza : Mądrości
His­to­ria uczy, że de­mok­racja bez war­tości łat­wo się prze­mienia w jaw­ny lub za­kamuf­lo­wany totalitaryzm.