Nauka

Jak działa alkohol?

Autor: wiki, Dodano: 2014-08-31
Związki
Jak działa alkohol?


Prawie codziennie spotykamy się z informacjami w stylu: pijany chirurg operował, miał 2 promile, twierdził, że tylko pijany potrafi być bezbłędny :) , widziano prawie trzeźwego murarza miał tylko 0.6 promila, poseł miał 0.9 promila we krwi i sadził w Sejmie takie głupoty, że od razu został szefem komisji trzeźwości :) Żeby uporządkować, kto w jakim stopniu jest mówiąc kolokwialnie "nawalony" potrzebne jest wyjaśnienie.

Posłużę się cytatem ze strony "Wyhamuj w porę".

od 0,2 do 0,5 promila - Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia

do 0,7 promila - Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji

do 2 promili - Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca

do 3 promili - Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona senność, znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań

do 4 promili - Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki

powyżej 4 promili - Stan zagrożenia życia - głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol

Źródło: Wyhamuj w porę
Foto (c) pixabay.com
Zobacz także