George Orwell

· Autor: wiki · Dodano: 2014-08-28
wiedza : Mądrości
George Orwell

George Orwell "In a time of universal deceit - telling the truth is a revolutionary act"
"W czasach ogólnego zakłamania, mówienie prawdy jest aktem przewrotowym."
tłumaczenie Kleofas