"Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą." Otto von Bismarck

· Autor: wiki · Dodano: 2014-08-19
wiedza : Mądrości