Publicystyka

Banderowcy - rzeź na Wołyniu

Autor: Ireneusz Piotrzkowicz, Dodano: 2014-05-23
Historia
Banderowcy - rzeź na Wołyniu

Konflikt rozpoczął się w lutym 1943 roku, UPA wymordowała wtedy ludność polskiej wioski Parośle, zakończyła akcją "Wisła".
Etapy: czystki Ukraińskie 1943 - 45, czystki stalinowskie wysiedlenia Polaków z Galicji Wschodniej, z Wołynia 1944-46, wysiedlenia Ukraińców z ziem dzisiejszej Polski, akcja „Wisła” wysiedlenie na ziemie zachodnie i północne.

W wyniku ludobójczych działań UPA zginęło około 100 tysięcy Polaków. 1,1 mln Polaków musiało opuścić Wołyń i Galicję. Około 60 tysięcy zginęło tylko na Wołyniu.

W tym samym czasie zginęło około 10-15 tys. Ukraińców (głównie na ziemiach polskich), z tego na Wołyniu około 2-3 tysięcy. Ponad 600 tys. Ukraińców i Łemków zostało zmuszonych do opuszczenia ziem Polski Ludowej.

Według strony ukraińskiej mordy Ukraińców na Lubelszczyźnie (przez polskie podziemie) rozpoczęły wojnę polsko-ukraińską i jego efektem jest ludobójstwo wołyńskie. Prawda jest jednak nieco inna, polska partyzantka rozpoczęła działanie przeciwko Niemcom, którzy rozpoczęli wysiedlenia ludności polskiej z Zamojszczyzny. Niemcy wykorzystywali do tego ludność Ukraińską, stąd ofiary. Działania UPA na Wołyniu mają znamiona ludobójstwa i ciężko mówić tutaj o wojnie pomiędzy AK i UPA, śmierć groziła bowiem jedynie za to, że jest się Polakiem. Nie należy zapominać, że podczas czystek etnicznych UPA zginęło również wielu Ukraińców, którzy pomagali Polakom przeżyć.

Źródło: "Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947" dr Grzegorz Motyka

Ireneusz Piotrzkowicz
Zobacz także