Statystyka / kartografia

Traktat z Trianon, Węgry straciły prawie 3/4 terytorium, prawie 3,5 mln etnicznych Węgrów znalazło się poza granicami państwa

Autor: arcybook, Dodano: 2017-10-25
Prawo i polityka
Traktat z Trianon, Węgry straciły prawie 3/4 terytorium, prawie 3,5 mln etnicznych Węgrów znalazło się poza granicami państwa

Traktat w Trianon – podpisany 4 czerwca 1920 w pałacu Grand Trianon(ang.) w Wersalu traktat pokojowy między Węgrami a państwami Ententy: USA (które go nigdy nie ratyfikowały), Wielką Brytanią, Francją, Włochami, Rumunią, Królestwem SHS (późniejsza Jugosławia), Czechosłowacją i Polską.

Nowe Królestwo Węgier powstało w miejsce dawnego Królestwa Węgier (Kraje Korony Świętego Stefana, części dualistycznej monarchii austro-węgierskiej, która rozpadła się po I wojnie światowej). Do jego utworzenia potrzebna była wspólna ofensywa wojsk czeskich, serbskich, francuskich i rumuńskich, która rozbiła w 1919 roku Węgierską Republikę Rad, Budapeszt zajęły oddziały rumuńskie. W listopadzie, za zgodą aliantów, do miasta wkroczyła organizowana w pośpiechu Armia Narodowa admirała Miklósa Horthyego, którego rząd był jednak tak słaby, że musiał przyjąć do wiadomości warunki postawione przez zwycięzców.

Wiki
Zobacz także