Statystyka / kartografia

Jugosławia w 1993 roku

Autor: arcybook, Dodano: 2017-10-14
Prawo i polityka
Jugosławia w 1993 roku


Rozpad (Rozbicie) Jugosławii – proces zapoczątkowany w 1980 roku śmiercią przywódcy Jugosławii Josipa Broza Tity, w wyniku którego stopniowo od 1991 roku doszło do rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii i w konsekwencji do jednego z najbardziej krwawych i kosztownych konfliktów zbrojnych na świecie od czasu zakończenia II wojny światowej.
Zobacz także