Statystyka / kartografia

Zlodowacenie w 9500 roku p.n.e.

Autor: arcybook, Dodano: 2017-10-14
Geografia
Zlodowacenie w 9500 roku p.n.e.

Zlodowacenie, in. glacjacja (fr. glaciation, od łac. glacio ’zamrażam’) – okres, w czasie którego znaczne obszary Ziemi pokryte są lądolodem.
W historii Ziemi okresy lodowcowe występowały kilkukrotnie, również obecnie prawdopodobnie znajdujemy się w takim okresie, potocznie zwanym epoką lodową. Prawdopodobnie w każdym z wielkich zlodowaceń następowały po sobie regularne okresy lodowcowe, w których lód zajmował większe obszary (glacjały) oraz przejściowe okresy, w których lądolód cofał się, ale nie zanikał (interglacjały, obecnie).
Zobacz także