Nauka

Rezonans magnetyczna ... brokułów (wideo)

Autor: arcybook, Dodano: 2017-10-13
Technika
Rezonans magnetyczna ... brokułów (wideo)


Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, badanie rezonansem magnetycznym, żargonowo w skrócie rezonans magnetyczny – nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii), oraz w badaniach naukowych.
Stosowane w literaturze skróty to RM (rezonans magnetyczny), MRI (ang. magnetic resonance imaging), NMR (ang. nuclear magnetic resonance), MR (ang. magnetic resonance), RNM (pochodzenie niejasne), często zamiennie ze znaczeniem „spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego”.

Wiki

Zobacz także