Statystyka / kartografia

Geopolityczna mapa Polski nakreślona w 1941 r. przez Lucjusza Kupferwassera dla Amerykańsko-Polskiej Rady Narodowej

Autor: jarko, Dodano: 2017-09-21
Historia
Geopolityczna mapa Polski nakreślona w 1941 r. przez Lucjusza Kupferwassera dla Amerykańsko-Polskiej Rady Narodowej

Geopolityczna mapa Polski nakreślona w 1941 r. przez Lucjusza Kupferwassera dla Amerykańsko-Polskiej Rady Narodowej (to była organizacja Polaków w USA wchłonięta potem przez Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia - zdominowana raczej przez piłsudczyków). Koncepcją jest tu oparcie, po pokonaniu Niemiec, powojennej granicy Polski na Odrze jako granicy naturalnej oraz likwidacja Prus Wschodnich "ażeby zabezpieczyć następne pokolenia ... od zbrodniczych napadów Germanii."
Zobacz także