Statystyka / kartografia

Brama Smoleńska

Autor: jarko, Dodano: 2017-09-20
Historia
Brama Smoleńska


Brama Smoleńska (wrota smoleńskie) to historyczne i geostrategiczne pojęcie określające obszar pomiędzy górną Dźwiną i górnym Dnieprem. Przez obszar ten przechodzi najkrótszy i najłatwiejszy do przebycia szlak Wschód-Zachód łączący centralną Europę z Moskwą i resztą Rosji. Obecnie stanowi pogranicze Białorusi i Rosji. Stosunkowo wąski korytarz (ok. 80 km szerokości) umożliwia ominięcie naturalnych przeszkód w postaci dużych rzek (Dniepr, Dźwina) oraz mokradeł i rozlewisk (np. Polesie na południu i Pojezierze Święciańskie na północy). Od 1395 roku Brama Smoleńska znajdowała się pod panowaniem Wielkiego Księstwa Litewskiego (w unii z Polską) skutecznie tamując ekspansję Moskwy. Przejścia broniła przede wszystkim największa twierdza w Smoleńsku, a także inne ważne twierdze: od północy nad Dźwiną Witebsk, Suraż, Wieliż i Biała, a od południa nad Dnieprem Orsza, Dubrowna i Dorohobuż. Od zachodu wejścia do Bramy strzegł Druck, a od wschodu Wiaźma.

wiki
Zobacz także