Kalendarium

3 września 1941 r. w pierwszej masowej próbie użycia gazu Cyklon B w Auschwitz zamordowano 250 polskich jeńców

Autor: arcybook, Dodano: 2017-09-04
Wojna : 1941 rok
3 września 1941 r. w pierwszej masowej próbie użycia gazu Cyklon B w Auschwitz zamordowano 250 polskich jeńców


3 września 1941 r. w pierwszej masowej próbie użycia gazu Cyklon B w Auschwitz zamordowano 650 jeńców sowieckich i 250 polskich więźniów.
Cyklon B (oryginalna nazwa: Zyklon B) – nazwa handlowa insektycydu niemieckiego konsorcjum Degesch, w którym udziały miały koncerny Degussa, IG Farben i Th. Goldschmidt AG. Była to granulowana ziemia okrzemkowa nasycona cyjanowodorem (HCN), która uwalniała ten silnie trujący związek chemiczny po wyjęciu ze szczelnych pojemników.
Produkowano także ciekły cyklon A, w którym cyjanowodór był uwalniany w wyniku reakcji chemicznej cyjanomrówczanu metylu z wodą.

Wiki
Zobacz także