Statystyka / kartografia

Klasyfikacja klimatów Köppena

Autor: arcybook, Dodano: 2017-08-30
Geografia
Klasyfikacja klimatów Köppena


Klasyfikacja klimatów Köppena – system klasyfikacji klimatów Ziemi opracowany przez niemieckiego klimatologa Wladimira Köppena. Twórca oparł swój podział na średnich miesięcznych temperaturach oraz wielkości i rozkładzie opadów rocznych, w nawiązaniu do szerokości geograficznej. Jest to najpowszechniej stosowany system klasyfikacji. Köppen opublikował swój pierwszy schemat w 1900 roku, wersję poprawioną w 1918 roku i nanosił korekty systemu klasyfikacji aż do śmierci w roku 1940. Inni klimatolodzy zmodyfikowali elementy klasyfikacji Köppena jeszcze wielokrotnie na podstawie własnych doświadczeń w różnych częściach świata, jednak podstawowa część pozostała bez zmian do czasów współczesnych.

Köppen wydzielił 5 stref klimatycznych i 11 typów klimatu. W 1968 roku do systemu dodano zaproponowaną przez amerykańskiego klimatologa Glenna Thomasa Trewarthę szóstą strefę – klimatów wysokogórskich. Podstawowymi kategoriami klimatycznymi utożsamianymi ze strefami klimatycznymi są:

A – klimaty tropikalne
B – klimaty suche
C – klimaty umiarkowane ciepłe
D – klimaty kontynentalne
E – klimaty polarne
H – klimaty wysokogórskie

Wiki
Zobacz także