Publicystyka

Dlaczego burczy nam w brzuchu

Autor: jarko, Dodano: 2013-11-18
Biologia
Dlaczego burczy nam w brzuchu

Fizjologiczny mechanizm burczenia w brzuchu związany jest ściśle z czynnością mięśni wchodzących w skład ścian żołądka i jelita cienkiego Mimo że burczenie pojawia się najczęściej, gdy człowiek jest głodny, a w przewodzie pokarmowym brak treści, która mogłaby tłumić dźwięki, odgłos ten może wystąpić w dowolnym momencie.
Przewód pokarmowy jest dosyć długą rurą, ciągnącą się od jamy ustnej aż do odbytu, która zbudowana jest głównie z warstw mięśni gładkich pozostających stale aktywnych. Ich rytmicznie kurczenie się powodujące przesuwanie się pokarmu (tzw. perystaltyka) w żołądku oraz jelitach powoduje właśnie owo charakterystyczne burczenie.
Perystaltykę powodują rytmiczne zmiany potencjału elektrycznego w komórkach mięśni gładkich, zwane podstawowym rytmem elektrycznym, będące efektem aktywności komórek nerwowych znajdujących się w ścianie jelit. Na rytm ten wpływają także autonomiczny układ nerwowy oraz hormony.
Gdy żołądek i jelito cienkie są względnie puste przez około dwie godziny, w układzie nerwowym przewodu pokarmowego powstają na drodze odruchowej fale aktywności elektrycznej (tzw. wędrujące kompleksy mioelektryczne). Wywołują one opróżniające żołądek z resztek treści pokarmowej skurcze głodowe, których efekty można usłyszeć.
Zobacz także