Kalendarium

Rozbawieni oficjele III Rzeszy prawdopodobniej podczas wystąpienia rosyjskiego obrońcy pokoju ;), procesy norymberskie, 1946

Autor: arcybook, Dodano: 2017-08-19
Historia : 1946 rok
Rozbawieni oficjele III Rzeszy prawdopodobniej podczas wystąpienia rosyjskiego obrońcy pokoju ;), procesy norymberskie, 1946

Procesy norymberskie – sądowe postępowania karne prowadzone w latach 1945–1949 przeciwko głównym zbrodniarzom III Rzeszy toczone przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze.

Sędziami i oskarżycielami w głównym procesie norymberskim byli przedstawiciele tzw. „Czterech Mocarstw” – Wielkiej Brytanii, Francji, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych. 12 procesów następczych było prowadzonych już wyłącznie przed amerykańskimi Trybunałami Wojskowymi, co spowodowane było rosnącymi rozbieżnościami między wielkimi mocarstwami.

Głównym oskarżycielem procesu podstawowego był Robert Houghwout Jackson, który po ogłoszeniu wyroku złożył swój urząd 17 października 1946. W związku z tym głównym oskarżycielem do przeprowadzenia procesów następczych został mianowany generał brygadier Telford Taylor (Chief Counsel for War Crimes under Military Government).

Łącznie w stan oskarżenia zostało postawionych 185 osób:
39 lekarzy i prawników (proces I i III)
56 członków SS i policji (proces IV, VIII i IX)
42 przemysłowców i kierowników (proces V, VI i X)
26 przywódców wojskowych (proces VII i XI)
22 ministrów i wysokich przedstawicieli rządowych (proces II i XII)

Wiki
Zobacz także