Statystyka / kartografia

Państwa objęte Układem z Schengen (nie mylić z członkostwem w Unii)

Autor: arcybook, Dodano: 2017-08-15
Biznes - ekonomia
Państwa objęte Układem z Schengen (nie mylić z członkostwem w Unii)


Układ z Schengen – porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.
Porozumienie to zostało zawarte 14 czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen, w Luksemburgu.
Zobacz także