Publicystyka

Za jakie poglądy Giordano Bruno trafił na stos?

Autor: Ireneusz Piotrzkowicz, Dodano: 2014-03-22
Historia
Za jakie poglądy Giordano Bruno trafił na stos?

Ten wybitny filozof, katolik, dominikanin został skazany przez Świętą Inkwizycję z kilku powodów. Podstawowym zarzutem było zapewne głoszenie, że Ziemia porusza się wokół Słońca (poglądy kopernikańskie), co jest niezgodne z zapisami w Piśmie Świętym. Uznawanie wszechświata, że jest wieczny, nie został więc stworzony. Włoski filozof głosił, że wszechświat składa się z wielu układów planetarnych i słońc, wierzył nawet w istnienie obcych cywilizacji. Apelował również o uszanowanie praw jednostki i jej wolności do poszukiwania prawdy, co oznaczało odrzucenie dogmatów. Uważał tym samym, że teologia nie powinna panować nad innymi naukami. Nie uznawał ingerencji jednej religii w inne.

Gwoździem do trumny mogła być jednak krytyka kleru, niektórych praktyk i instytucji kościelnych. Tak jak Galileusz, czy Kopernik uniknęli stosu ukrywając swoje poglądy, tak Bruno nie tylko nigdy się ich nie wyparł, ale szeroko głosił.

Giordano Bruno zginął na stosie 17 lutego 1600 roku na głównym rynku Rzymu - Campo di Fiori, stało się to po trwającym rok procesie przed Trybunałem Inkwizycyjnym.

Postawa Giordano Bruno często wykorzystywana jest mylnie, jako postawa antyreligijna. Słynny dominikanin nigdy nie miał takiego nastawienia, pozostał żarliwym katolikiem do samego końca.

Ireneusz Piotrzkowicz
Zobacz także