Statystyka / kartografia

Plan Morgenthaua - plan dotyczący przyszłości powojennych Niemiec opracowany przez amerykańskiego Sekretarza Skarbu

Autor: arcybook, Dodano: 2017-07-23
Historia
Plan Morgenthaua - plan dotyczący przyszłości powojennych Niemiec opracowany przez amerykańskiego Sekretarza Skarbu

Plan Morgenthaua – plan dotyczący przyszłości powojennych Niemiec opracowany przez Henry'ego Morgenthaua, amerykańskiego Sekretarza Skarbu.
Plan Morgenthaua przedstawiono 9 września 1944 roku w trakcie II brytyjsko-amerykańskiej konferencji w m. Quebec (11–16 września 1944) i uzyskał poparcie Franklina Delano Roosevelta oraz Winstona Churchilla, krytykowali go jednak sekretarz stanu Cordell Hull i brytyjski minister spraw zagranicznych Anthony Eden, źle przyjęła go też amerykańska opinia publiczna i koła biznesowe. Ostatecznie w listopadzie 1944 roku został odrzucony przez Roosevelta[potrzebny przypis].

Zakładał on:
rozbicie Niemiec na Niemcy Południowe i Niemcy Północne oraz na strefy międzynarodowe
całkowitą demilitaryzację
likwidację przemysłu ciężkiego
stworzenie państwa rolniczo-pasterskiego
obsadzenie powstałych państw przez wojska alianckie
północna część Prus Wschodnich miała być przyłączona do ZSRR, część południowa, Górny Śląsk i część Dolnego Śląska do Polski, a obszar nad Renem i Mozelą do Francji

Wiki
Zobacz także