Statystyka / kartografia

Morze Panońskie w Europie 10 milionów lat temu

Autor: arcybook, Dodano: 2017-07-12
Geografia
Morze Panońskie w Europie 10 milionów lat temu


Morze Panońskie - historyczne morze istniejące w miocenie i w pliocenie na obszarze dzisiejszej Kotliny Panońskiej.
Morze Panońskie było częścią Paratetydy, rozciągającej się od dzisiejszych Austrii do Kirgistanu odnogi oceanu Tetydy, z którego wyodrębniło się w środkowym miocenie (około 10 mln lat temu). Było morzem zamkniętym i epikontynentalnym. Miało połączenie z ówczesnym Morzem Śródziemnym przez tereny dzisiejszej Kotliny Wiedeńskiej i Bawarii, z morzem zajmującym tereny dzisiejszej Wołoszczyzny i Pontu przez Żelazną Bramę oraz, w okresie największego zasięgu, z Morzem Egejskim przez dzisiejszą dolinę Południowej Morawy. Dzisiejsze panońskie góry wyspowe stanowiły na nim wyspy.
Morze Panońskie istniało około 9 mln lat. Uległo stopniowemu zanikowi wskutek spłycenia, wywołanego nagromadzeniem osadów i ruchami tektonicznymi. Ostatnie pozostałości Morza Panońskiego zniknęły około 0,6 mln lat temu.

Wiki
Zobacz także