Publicystyka

Czy Napoleon był mały? Wszystko co chciałbyś wiedzieć o Napoleonie Bonaparte, ale boisz się zapytać. (1/3)

Autor: Ireneusz Piotrzkowicz, Dodano: 2014-03-16
Historia
Czy Napoleon był mały? Wszystko co chciałbyś wiedzieć o Napoleonie Bonaparte, ale boisz się zapytać.

1. Spuścizna
Dużo się mówi o ogromnych ofiarach wojen napoleońskich, trzeba przyznać, że Europa został wtedy mocno przetrzebiona, natomiast chyba najważniejszą spuścizną Napoleona jest jego kodeks cywilny, podstawa systemu prawnego wielu nowożytnych państw. Była to pierwsza wielka kodyfikacja prawa francuskiego, po upadku ancien régime'u w wyniku rewolucji francuskiej. Przed Rewolucją obowiązywało około 360 różnych kodeksów prawnych, do tego należy doliczyć lokalne prawa zwyczajowe z biegiem czasu nakładały się prawa feudalne i prawo kanoniczne kościoła katolickiego, normy prawne były odmienne nie tylko w poszczególnych prowincjach, ale nawet w miastach. Francja pod tym względem nie różniła się od reszty Europy. Kodeks Napoleoński to zmienił i rozpoczął pewien długotrwały proces zmiany prawa w całej Europie.

Główne założenia:
- Wprowadzono pojęcie suwerenności narodu, to od narodu, a nie od Boga władza miała pochodzić. Boska legitymizacja władcy absolutnego została raz na zawsze zachwiana.
- Obywatele mają gwarancję równości wobec prawa i mają zapewnioną wolność osobistą.
- Wszystkie wyznania miały te same prawa (wprowadzono m.in. instytucję ślubu cywilnego).
- Zniesiono podziały i przywileje szlacheckie.

Kodeks umożliwiał awans społeczny tzw. stanowi trzeciemu. Wprowadził również jako jeden z pierwszych na świecie nieodpłatne nauczanie w szkołach i śluby cywilne.
Napoleon we wszystkich państwach, którymi władał, zmienił ruch z lewostronnego (wprowadzonego przez papieża Bonifacego VIII w roku 1300) na prawostronny.

Napoleon nie tylko zmienił życie poddanych, ale rozpoczął szereg procesów społecznych, których efekty widzimy w późniejszych latach.

Zobacz także