Statystyka / kartografia

Międzynarodowa mapa hydrogeologiczna (wód podziemnych) Europy

Autor: arcybook, Dodano: 2017-06-20
Geografia
Międzynarodowa mapa hydrogeologiczna (wód podziemnych) Europy


Hydrogeologia – nauka o wodach podziemnych(z greckiego: hydro – woda, ge – ziemia, logos – nauka) i procesach wzajemnego oddziaływania podziemnej hydrosfery, atmosfery, biosfery, litosfery jak i samego człowieka.
Zobacz także