Statystyka / kartografia

Średni wynik w nauce w poszczególnych krajach Europy w odniesieniu do średniej krajów OECD, dane z 2015 badanie PISA

Autor: arcybook, Dodano: 2017-06-11
Biznes - ekonomia
Średni wynik w nauce w poszczególnych krajach Europy w odniesieniu do średniej krajów OECD, dane z 2015 badanie PISA


Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, fr. Organisation de coopération et de développement economiques, OCDE) – organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 35 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej przez 20 państw 14 grudnia 1960.
Siedzibą OECD jest Château de la Muette w Paryżu. W ramach systemu OECD funkcjonuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA).
PISA (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowe badanie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Zobacz także