Statystyka / kartografia

Mapa podatności na erozję wodną (świat)

Autor: arcybook, Dodano: 2017-06-05
Geografia
Mapa podatności na erozję wodną (świat)

Erozja wodna – proces erozyjnego niszczenia powierzchni terenu przez wodę.

- erozja deszczowa (ablacja deszczowa) – spłukiwanie luźnej, wierzchniej warstwy terenu (zwłaszcza cząstek gleby) przez wody deszczowe
- erozja rzeczna - przenoszenie cząstek przez prąd rzeki bądź falowanie wody:
W górnym biegu rzeki występują:
- erozja wgłębna - polega na wcinaniu się rzeki w koryto rzeczne poprzez niszczenie go przez niesione przez rzekę materiał skalny
- erozja wsteczna - cofanie się źródeł rzeki w kierunku działu wodnego (może doprowadzić do przejęcia początkowego odcinka innej rzeki tzw. kaptaż).
W środkowym biegu rzeki:
- erozja boczna - podmywanie brzegów rzeki, spowodowane nierównomiernym nurtem rzecznym
- erozja denna - żłobienie dna rzeki przez płynącą wodę i niesiony przez nią materiał
W dolnym biegu rzeki zwykle nad erozją przeważa akumulacja osadów niesionych przez rzekę
- erozja morska (abrazja) - niszczenie brzegów przez falowanie i pływy

Wiki
Zobacz także