Nauka

Strętwa, błędnie nazywana węgorzem elektrycznym, wytwarza napięcie do 600 V, które może zabić ... (wideo) (1/2)

Autor: arcybook, Dodano: 2017-05-17
Natura
Strętwa, błędnie nazywana węgorzem elektrycznym, wytwarza napięcie do 600 V, które może zabić ... (wideo)

Strętwa (Electrophorus electricus) – gatunek słodkowodnej ryby promieniopłetwej z rzędu Gymnotiformes, jedyny przedstawiciel rodzaju Electrophorus, klasyfikowany w rodzinie Gymnotidae, a wcześniej wyodrębniany jako jedyny przedstawiciel rodziny strętwowatych (Electrophoridae). Błędnie nazywany jest węgorzem elektrycznym – nie jest spokrewniony z węgorzokształtnymi. Nazwa węgorz nawiązuje do węgorzowatego kształtu ciała ryby, a epitet gatunkowy elektryczny – do obecności narządów elektrycznych.
Występowanie: Północno-wschodnia Ameryka Południowa, obszary zalewowe, bagniste i wolno płynące wody dorzecza Amazonki i Orinoko. Często żyje na mulistych dnach spokojnych lub stojących wód.

Zobacz także