Nauka

Liczby pierwsze (animacja)

Autor: arcybook, Dodano: 2017-05-06
Matematyka
Liczby pierwsze (animacja)

Liczba pierwsza – liczba naturalna większa od 1, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą. Zbiór wszystkich liczb pierwszych oznacza się symbolem P {\displaystyle \mathbb {P} } {\mathbb {P}}.
Wykaz początkowych liczb pierwszych:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, itd. (ciąg A000040 w OEIS).
W wykazie brak np. liczby 4, bowiem 4 ma dzielniki 1, 2 i 4. Podobnie z liczbą 6, która ma dzielniki: 1, 2, 3 i 6.
Liczby naturalne większe od 1, które nie są pierwsze, nazywa się liczbami złożonymi. Liczby 4 i 6 są więc przykładami liczb złożonych.
Z podanych definicji wynika, że liczby 0 i 1 nie są ani pierwsze, ani złożone.

Wiki

Zobacz także