Statystyka / kartografia

Mapa obszaru Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego na Litwie z 1990-91 roku

Autor: arcybook, Dodano: 2017-03-20
Historia
Mapa obszaru Polskiego Kraju Narodowo-Terytorialnego na Litwie z 1990-91 roku

Polski Kraj Narodowo-Terytorialny − polskojęzyczny okręg autonomiczny, jednostronnie utworzony w ramach Litwy przez Polaków na Litwie. Okręg obejmował ziemie odrywającej się od ZSRR Litwy, na których Polacy stanowili większość mieszkańców. Jego utworzenie obiecała specjalną uchwałą Rada Najwyższa Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, jednak po jej wystąpieniu ze Związku Radzieckiego zobowiązanie nie zostało zrealizowane. Polacy jednostronnie ogłosili utworzenie okręgu autonomicznego, jednak władze samorządowe zostały przez władze litewskie zlikwidowane i zastąpione zarządami komisarycznymi.

Wiki
Zobacz także