Publicystyka

Kilka faktów i mitów związanych z masowymi mordami, ludobójstwem (1/2)

Autor: Ireneusz Piotrzkowicz, Dodano: 2014-02-17
Historia
Kilka faktów i mitów związanych z masowymi mordami, ludobójstwem


Kilka faktów związanych z masowymi mordami, ludobójstwem podczas II wojny światowej i w latach poprzedzających. Na podstawie książki "Skrwawiona ziemia" autorstwa Timothy Snydera.

1. System leninowsko-stalinowski bardzo precyzyjnie wyliczał liczbę swoich ofiar. Nie jest prawdą, że panował w tym jakiś tradycyjny "rosyjski bałagan". Wyjątek stanowi jedynie Wielki Głód, gdzie ciężko oszacować liczbę ofiar, skala ludobójstwa była w tym jednak przypadku niespotykana w dziejach ludzkości i dotyczyła całego południa ZSRR (nie tylko Ukrainy, choć tam skala zbrodni była największa).

2. To nieprawda, że Stalin nie likwidował całych narodów, a niemieccy Żydzi byli najbardziej prześladowani w latach 30-tych.. W latach 1937-1938 roku Stalin rozpoczął likwidację mniejszości polskiej w ZSRR, w sumie z 600 tysięcy Polaków stracono 85 tysięcy, 80 proc. aresztowanych otrzymało wyroki śmierci. Podczas wielkiego terroru Polacy ginęli 40 razy częściej niż inni obywatele Rosji sowieckiej. Należy tu dodać, że było to zgodnie z prawem międzynarodowym ludobójstwo, gdyż aby zginąć wystarczyło być Polakiem.

3. W 1937-1938 roku w hitlerowskich Niemczech wydano 267 wyroków śmierci, w ZSRR tylko w akcji przeciwko kułakom zginęło ponad 378 tysięcy ludzi.

4. Pod koniec 1938 roku w niemieckich obozach było 20 tysięcy osób, w łagrach ponad milion.

5. Stalin mordował podczas pokoju, Hitler przede wszystkim za granicami Rzeszy i w trakcie wojny.

Zobacz także