Publicystyka

Co warto wiedzieć o celibacie. (1/2)

Autor: Ireneusz Piotrzkowicz, Dodano: 2014-02-16
Historia
Co warto wiedzieć o celibacie.

Co warto wiedzieć o celibacie.
* W Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o celibacie.
* Apostołowie w większości byli żonaci.
* Św.Paweł z I Liście do Tymototeusza pisał "Biskup powinien być nienaganny, mąż jednej żony"
* Do 305 roku księża chcąc jak najwierniej naśladować Jezusa często rezygnowali z stosunków seksualnych z żonami, ale była to ich dobrowolna decyzja.
* W 305 roku synod w Elwierze (Toledo Hiszpania) nakazał księżom, diakonom, klerykom powstrzymywania
się od współżycia z żonami, w przypadku niedostosowania się do tej uchwały groziło wykluczenie
ze stanu duchownego. Uchwała ta dotyczyła tylko tej jednej prowincji.
* Dopiero w 385 roku papież Syrycjusz rozciągnął działanie tego prawa na cały Zachód.
* Kolejnym etapem (w czasie pontyfikatu Grzegorza I Wielkiego) w 591 roku wprowadzono przysięgę zobowiązania abstynencji seksualnej oraz regulowano kwestie przebywania kobiet w domach duchownych.
* W praktyce prawo to działało w niektórych prowincjach, w niektórych natomiast nie i w dalszym ciągu
święcono żonatych mężczyzn. Dopiero od VIII wieku celibat zaczął faktycznie obowiązywać na Zachodzie.
* Synody w Pawii (1022) i Bourges (1031) zobowiązały duchownych do odprawienia żon, od tej pory zwanych
konkubinami. W przypadku oporu duchownego stosowano sankcje w postaci usunięcia ze stanowiska. Zakazano
automatycznie dziedziczenia majątku przez dzieci księży.
Zobacz także