Publicystyka

Konstytucja 3 maja, czyli naprawa Państwa poprzez ograniczenie demokracji szlacheckiej. (1/2)

Autor: Ireneusz Piotrzkowicz, Dodano: 2014-02-15
Historia
Konstytucja 3 maja, czyli naprawa Państwa poprzez ograniczenie demokracji szlacheckiej.

Prace nad Konstytucją mogły się rozpocząć tylko dlatego, że Prusy, Rosja i Austria miały w tym czasie co innego na głowie. Rosja ruszyła na wojnę z Turcją, a Prusy były w konflikcie z Austrią o Śląsk.

Uważa się, że Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie (po USA). Niestety nie jest to do końca prawdą, za pierwszą ustawę konstytucyjną na świecie uważa się dokument uchwalony na Korsyce, który wszedł w życie w 1755 roku i działał nieprzerwanie do aneksji wyspy przez Francuzów w 1769 roku. Twórcą korsykańskiej ustawy zasadniczej był Pasquale Paoli, co ciekawe konstytucja wprowadzała równouprawnienia płci w czynnym prawie wyborczym. Co było ewenementem w tym czasie.

Kluczowe założenia
Konstytucja 3 maja nie była konstytucją demokratyczną w obecnym rozumieniu.
- wzmacniał rolę króla i jego władzę, król nie odpowiadał przed nikim za swoje decyzje,
- konstytucja utrzymywała w kraju ustrój stanowy, jednak zmniejszała wpływ magnaterii na wybór króla, Senatu, czy administracji, poprzez pozbawienie głosu szlachty gołoty, która nie posiadała ziemi, zdaniem twórców ustawy właśnie taka szlachta była najbardziej wpływowa na przekupstwo i obietnice wyborcze (skąd my to znamy :),
- dzięki Konstytucji 3 maja, aby głosować wystarczyło kupić ziemię i tym samym nabyć szlachectwo, otwarto więc drogę kariery do bogacącej się burżuazji z miast, tym samym cenzus urodzenia szlacheckiego zastąpiono cenzusem posiadania,
- konstytucja utrzymała poddaństwo chłopów, ale pozbawiono szlachtę zwierzchności wobec nich, poddani przeszli pod jurysdykcję prawa i rządu krajowego, tak więc umowy pomiędzy chłopem i szlachcicem były chronione prawem krajowym, de facto chłop przestawał być niewolnikiem szlachcica,
Zobacz także