Kalendarium

Twórcy Trybunału Konstytucyjnego - generałowie Jaruzelski i Kiszczak.

Autor: arcybook, Dodano: 2016-10-18
Prawo i polityka : 1982 rok
Twórcy Trybunału Konstytucyjnego - generałowie Jaruzelski i Kiszczak.

Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Konstytucyjny
Zobacz także