Kalendarium

Republika Weimarska w czasach hiperinflacji.

Autor: arcybook, Dodano: 2016-10-16
Człowiek : 1923 rok
Republika Weimarska w czasach hiperinflacji.

Republika Weimarska (niem. Weimarer Republik) – potoczna nazwa państwa niemieckiego, istniejącego w latach 1919-1933 (nazwa urzędowa: Rzesza Niemiecka). Powstała w wyniku rewolucji listopadowej 1918. Było to państwo federalne, demokratyczne, z mieszaną prezydencko-parlamentarną formą rządów. Parlamentem był Reichstag, stolicą – Berlin. Nazwa republiki pochodzi od miasta Weimar, w którym obradowało zgromadzenie narodowe, uchwalające konstytucję. Na powstanie republiki bezpośredni wpływ miały skutki I wojny światowej. Upadek republiki spowodował powstanie i umocnienie się nazizmu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Weimarska
Zobacz także