Kalendarium

Proces dowódców zbrodniczych niemieckich oddziałów Einsatzgruppen - Otto Ohlendorf i Heinz Jost.

Autor: arcybook, Dodano: 2016-08-02
Ludzie : 1948 rok
Proces dowódców zbrodniczych niemieckich oddziałów Einsatzgruppen - Otto Ohlendorf i Heinz Jost.

Do zadań tych grup, które miały działać na zapleczu wojsk niemieckich, należało więc mordowanie lub izolacja politycznych i ideologicznych przeciwników III Rzeszy na operacyjnym zapleczu frontu. Zadanie to realizowano poprzez stosowanie bezwzględnego terroru i masowej eksterminacji aktywnych działaczy antyniemieckich i antyfaszystowskich. W Polsce działania te były nad wyraz radykalne, na zewnątrz działania Policji i SS wyglądać mogły na brutalną samowolę. Działaniami tymi objęto np. uczestników powstania wielkopolskiego i śląskich oraz czołowych przedstawicieli inteligencji, Żydów i komunistów. Jednym z głównych zadań Einsatzgruppen była eksterminacja Żydów. (wiki)
Zobacz także